Świetlica szkolna - Zespół Szkół w Wyszatycach

Idź do spisu treści

Menu główne:

Świetlica szkolna

Świetlica

Dumni jesteśmy z faktu, że od października działalność przy naszej szkole rozpoczyna świetlica środowiskowa.

Udało się to dzięki środkom pozyskanym od Polsko- Amerykańskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży.

Projekt  nosi tytuł
‘’ Mój mały eko  świat ‘’ i ma na celu zapewnienie opieki dzieciom w wieku 8-13 lat, w czasie między zajęciami szkolnymi a pobytem w domu. Czas spędzony w świetlicy ma być czasem zabawy, odpoczynku, kreatywności, nauki poprzez zabawę, integracji, rozwijania umiejętności i zainteresowań z zakresu nauk ścisłych. Dzieci dzięki dostępnym środkom i materiałom dydaktycznym , poprzez uczestniczenie w zajęciach o charakterze badawczym, technicznym i intelektualnym poznają zagadnienia z zakresu ekologii, nauczą się świadomie dbać o otaczające środowisko naturalne. Będą aktywnymi uczestnikami życia lokalnej społeczności, poznają walory przyrodnicze i krajoznawcze swojej małej ojczyzny. Poznają zalety zdrowego, aktywnego trybu życia, poznają zasady zdrowego odżywiania. Świadomie będą segregować śmieci i dbać o estetykę otoczenia szkoły i własnego podwórka. Nauczą się, jak w codziennym życiu wykorzystywać naturalne dobra, poznają gatunki roślin i zwierząt występujących na naszym terenie. Będą potępiać i dostrzegać przypadki niedbalstwa, niszczenia przyrody, zaśmiecania otoczenia i na nie reagować. Poznają techniki pamięciowe, nauczą się je stosować i wdrażać.

Wszystkich chętnych do uczestniczenia w zajęciach świetlicowych serdecznie zapraszamy. Miło nam będzie również gościć rodziców oraz dziadków.





 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego