Program Establish - Zespół Szkół w Wyszatycach

Idź do spisu treści

Menu główne:

Program Establish

Archiwum

Establish
EUROPEAN SCIENCE and TECHNOLOGY in ACTION
BUILDING LINKS with INDUSTRY, SCHOOLS
and HOME


Europejska nauka i technika w praktyce: tworzenie powiązań pomiędzy przemysłem, szkołą a domem.

Jest nam bardzo miło poinformować Państwa, że Gimnazjum w Wyszatycach zostało zakwalifikowane do realizacji projektu edukacyjnego w ramach programu Establish.
Estsblish - to trwający cztery lata projekt koordynowany przez Centrum Rozwoju Nauczania i Uczenia się Przedmiotów Ścisłych i Przyrodniczych przy Dublin City Uniwersity. W Polsce podmiotem odpowiedzialnym za jego przebieg jest wydział chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
W naszym gimnazjum w ramach projektu Establish od października 2012 roku będą  realizowane projekty badawcze, które przyczynią się do rozwoju zainteresowań i uzdolnień badawczych naszych uczniów.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego