Warunki uczestnictwa projekcie Comenius – partnerskie projekty szkół 2013-15 - Zespół Szkół w Wyszatycach

Idź do spisu treści

Menu główne:

Warunki uczestnictwa projekcie Comenius – partnerskie projekty szkół 2013-15

Projekty Unijne > Comenius

Warunki uczestnictwa projekcie Comenius –
partnerskie projekty szkół 2013-15

oraz kryteria doboru uczniów do mobilności:


1. Uczestnictwo w projekcie jest dobrowolne – może uczestniczyć w mim każdy uczeń gimnazjum wyrażający taką chęć ( wolę) zgłaszając to koordynatorowi projektu i zapisując się do grupy projektowej.


Kryteria doboru uczniów do mobilności:

                     1. Przynależność do grupy projektowej
                     2. Wysoka frekwencja na spotkaniach zespołu projektowego
                     3. Duże zaangażowanie w działania związane z realizacją zadań projektowych ( lista zasług)
                     4. Znajomość języków obcych
                     5. Ocena z zachowania
                     6. Gotowość przyjęcia ucznia z krajów partnerskich do domu
                     7. Konkurs związany z projektem ( możliwy)
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego